Analityka

Badania Hematologiczne

Badania Koagulologiczne

Bakteriologia

Biochemia

Diagnostyka chorób infekcji

Diagnostyka osteoporozy

Gazometria

Hormony

Immunologia i Alergologia

Markery nowotworowe

Markery uszkodzenia wątroby

Markery zawału serca

Monitorowanie cukrzycy

Monitorowanie stężenia leków

Serologia grup krwi

Testy wykrywające narkotyki

Wady rozwojowe płodu

Copyright © by Labol