Obecnie laboratorium podlega prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej kontroli jakości wszystkich wykonywanych badań. Ponadto uczestniczymy w kontroli międzynarodowej prowadzonej przez "RIQAS".

Copyright © by Labol